Filipino Food in Seoul: Banana Grill

You may also like...

1 Response

  1. 아이리시 says:

    Ano mga menu nila? May sisig at bulalo ba?

Leave a Reply

%d bloggers like this: