Two women assaulted in Busan

You may also like...

1 Response

  1. Miss Minah says:

    Hindi kaya dahil sa stigma iyan ng mga Koreano laban sa mental health?

Leave a Reply

%d bloggers like this: