Homeless Korean in the Philippines update

You may also like...

3 Responses

  1. nellie says:

    May phone number po ba siya.?, Gusto ko siyang tulungan kong kaya niyang mag trabaho simple job lang , sa LEYTE PO AKO.

Leave a Reply

%d bloggers like this: