Philippine Day at Paju Book City

You may also like...

4 Responses

  1. joycee says:

    Too bad I’m leaving Korea on the 22nd. 🙁

  2. Vivian says:

    Saan po ba ang Paju? Malapit lang po sa Daegu, kasi gusto ko sanang pumunta sa isama asawa ko dun..Maraming salamat..:)

Leave a Reply

%d bloggers like this: