Incheon’s Filipino Day

You may also like...

1 Response

  1. Jerick Mac says:

    malawak talaga ang mga pinoy. abot pa sa korea ang santakrusan e..

Leave a Reply

%d bloggers like this: