Jang Dong Gun’s firstborn is a boy!

You may also like...

2 Responses

  1. Jerick Mac says:

    naks! talagang sinubaybayan mo ate maigi yang buhay ni jang dong gun ah. (crush eh. hehehe.)

  1. March 16, 2011

    […] Jang Dong Gun's Firstborn Is A Boy! […]

Leave a Reply

%d bloggers like this: