materialistic?

You may also like...

No Responses

  1. annabanana says:

    whoa! ano yan, you are 90% self-absorbed! (para kang diaper!) teeheeeheee, 83% need to dominate..uy, kakatuwa naman, parang hindi match! haba naman ng test kainis! 🙂

Leave a Reply

%d bloggers like this: